LEVENDE DONATIE – KRUISDONATIE

Levende donatie

levende donatie

Omdat er een groot tekort is aan donororganen gaat men in sommige gevallen over tot levende donatie. Zo kan een gezonde persoon, na uitvoerig medisch onderzoek en info, een nier of een deel van de lever afstaan om te worden getransplanteerd. Dit moet wel vrijwillig en na grondig overleg gebeuren. Voor levende donatie tussen niet-familieleden of partners gaat men ervan uit dat er een zeer sterke emotionele band bestaat ( vb tussen vrienden) en zal hier ook uitvoerig op ingegaan worden in de transplantatiecentra!
Een deel van de lever afstaan kan, omdat de lever de eigenschap bezit op korte tijd opnieuw aan te groeien tot zijn normale volume. Beenmerg, huid en natuurlijk ook bloed kunnen bij leven gegeven worden.

Voordelen van levende donatie daarentegen zijn dat de transplantatie nauwkeurig kan gepland worden, dat ze eventueel kan doorgaan nog vooraleer met dialyse moet worden gestart en dat de uitkomst op termijn meestal beter is dan met de nier van een overleden persoon.

Kruisdonatie

kruisdonatie

Een variant op levende donatie is kruisdonatie. Soms is een familielid van iemand op de wachtlijst wel bereid om te doneren, maar is het toch niet mogelijk doordat bloedgroep van donor en ontvanger niet compatibel zijn en er dus risico op afstoting is. Men houdt deze gegevens bij om na te gaan of kruisdonatie niet mogelijk is. Zo kan donor A niet doneren aan zijn ziek familielid A en donor B niet aan zijn ziek familielid B, maar donor A kan wel doneren aan zieke B en donor B kan doneren aan zieke A. Er gebeurt dus een soort ruil!

Bij levende donatie vraag je dus een gezond persoon om een chirurgische ingreep te ondergaan om iemand anders te helpen. Ook hier gaat men uit van een zeer sterke emotionele band tussen donor en ontvanger.De transplantatiecentra gaan hier uitvoerig op in. De Belgische wet verbiedt ook expliciet elke vorm van commercialisering.