EUROTRANSPLANT

Bij elke transplantatie is het een uitdaging voor de artsen om voor de patiënt een geschikt donororgaan te vinden zodat de kans op afstoting zo klein mogelijk is. Het is ook belangrijk dat men de beschikbare organen zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk toewijst aan de wachtenden. Op die manier kan men het grootst aantal mensen redden. Al snel ontstond het idee om een overkoepelende organisatie op te richten die deze taak op zich neemt, over verschillende landen heen.

Eurotransplant werd in 1967 opgericht en overkoepelt alle transplantatiecentra van België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Kroatië, Hongarije, Slovenië en Oostenrijk. Eurotransplant zorgt ervoor dat elk orgaan dat wordt geschonken bij de meest geschikte persoon terechtkomt.

Eurotransplant houdt per orgaan een wachtlijst bij. Om te bepalen wie op de lijst een vrijgekomen orgaan krijgt, baseert men zich op een aantal criteria. Uiteraard medische gegevens, maar er wordt ook rekening gehouden met de dringendheid voor de ontvanger en de geografische afstand. Dat laatste lijkt op het eerste zicht vreemd, maar elk orgaan kan buiten het lichaam maar een beperkte tijd worden bewaard zonder dat het onherstelbare schade oploopt.

www.eurotransplant.org

eurotransplant