Procedure

Ben jij al donor ?Belgiƫ heeft meer donoren nodig !!!


WAT ZEGT DE BELGISCHE WET OVER ORGAANDONATIE?


Iedere Belg is potentieel donorIedere, al dan niet meerderjarige persoon, die sinds 6 maanden ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en in staat is zijn wil te doen kennen, kan zich tot het gemeentebestuur van zijn woonplaats wenden ( dienst bevolking) om ofwel verzet aan te tekenen tegen de wegname van organen of weefsel na zijn overlijden ofwel zijn instemming te geven in een uitdrukkelijke wilsbeschikking als kandidaat-orgaandonor na zijn overlijden.

Wanneer er geen expliciete wilsbeschikking is en de organen in aanmerking komen voor donatie gaat men uit van donatie van de organen. De artsen zullen echter steeds met de familie overleggen, hoewel de familie strikt juridisch gesproken geen verzet tegen de wegneming kan uitspreken. Nochtans is er in 15% van de gevallen nog steeds een verzet van de familie, wanneer er geen instemming was vastgelegd door schriftelijke wilsbeschikking.

ORGAANDONATIE
ORGAANDONATIE
ORGAANDONATIE
ORGAANDONATIE

DONATIEPROCEDURE BIJ OVERLIJDEN


Nooit tegen betalingAfstand van organen en weefsels mag niet met winstoogmerk gebeuren. De donor, noch zijn nabestaanden kunnen enig recht doen gelden tegenover de ontvanger.


Met respectHet wegnemen van organen en het sluiten van het lichaam moet gebeuren met respect voor het lichaam van de overledene en bezorgdheid voor de gevoelens van de familie. Het opbaren moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de familie zo snel mogelijk de afgestorvene kan groeten en afscheid nemen.


Steeds anoniemDe identiteit van de donor en de ontvanger mag niet worden meegedeeld. Een ontvanger kan bijvoorbeeld wel een dankbrief schrijven aan de familie van de donor. Uit deze brief mag echter op geen enkele wijze zijn identiteit blijken. De brief wordt, anoniem, via de transplantatiecentra doorgespeeld aan de familie van de donor.


Niet elke overledene kan organen doneren. Bij het stilvallen van hart en ademhaling stopt de bloed- en zuurstoftoevoer naar de organen waardoor deze schade oplopen en onbruikbaar worden voor donatie. Orgaandonatie na overlijden is dus enkel mogelijk bij een sterfgeval waarbij de schade aan de organen beperkt wordt. Zoals al aangegeven gaat het om personen die hersendood zijn : de hersendood wordt vastgesteld aan de hand van een aantal tests. Zo zal men de beademing even stilleggen om te zien of er nog een spontane ademhaling op gang komt en ook de reflexen worden getest. Hersendood moet door drie van elkaar onafhankelijke artsen worden vastgesteld.

Als de artsen overtuigd zijn dat de persoon in aanmerking komt voor orgaandonatie, dan zullen ze via de transplantcoƶrdinator nagaan of de persoon tijdens zijn leven zijn/haar wil in verband met donatie kenbaar heeft gemaakt. Is dat zo dan wordt de wens gerespecteerd. Is dit niet het geval dan zal de arts de orgaandonatie bespreken met de nabestaanden. Als de organen worden gedoneerd, dan blijft de ademhalingsmachine werken tot na het wegnemen van de organen.