Orgaandonatie

Ben jij al donor ?België heeft meer donoren nodig !!!

WAT IS ORGAANDONATIE?

Transplantatie van organen is een medische behandeling waarbij een ziek orgaan wordt vervangen door een gezond orgaan afkomstig van een donor. Naast organen zoals nieren, lever, pancreas, longen en hart kunnen ook weefsels zoals hoornvlies, huid en hartkleppen alsook bot getransplanteerd worden.ORGAANDONATIE
ORGAANDONATIE

WAT IS LEVENDE DONATIE ?

Mensen die in aanmerking komen voor orgaandonatie zijn in de meeste gevallen hersendood. Hersendode donoren zijn dood verklaard op basis van de inactiviteit van de hersenen, terwijl door kunstmatige beademing het bloed blijft circuleren en de organen intact worden gehouden. In uitzonderlijke gevallen kunnen organen gedoneerd worden van iemand die niet hersendood is, maar overleed aan een hartstilstand.

De transplantatiegeneeskunde kan men beschouwen als één van de succesverhalen van de moderne geneeskunde. Er ging heel wat onderzoek aan vooraf en het was wachten op de ontdekking van de medicatie die afstoting onderdrukt. Sinds de jaren 1970 is orgaantransplantatie een vrij routineuze, veilige en meestal succesvolle ingreep.


Omdat er een groot tekort is aan donororganen gaat men in sommige gevallen over tot levende donatie. Zo kan een gezonde persoon, na uitvoerig medisch onderzoek en info, een nier of een deel van de lever afstaan om te worden getransplanteerd. Dit moet wel vrijwillig en na grondig overleg gebeuren. Voor levende donatie tussen niet-familieleden of partners gaat men ervan uit dat er een zeer sterke emotionele band bestaat ( vb tussen vrienden) en zal hier ook uitvoerig op ingegaan worden in de transplantatiecentra!

Een deel van de lever afstaan kan, omdat de lever de eigenschap bezit op korte tijd opnieuw aan te groeien tot zijn normale volume. Beenmerg, huid en natuurlijk ook bloed kunnen bij leven gegeven worden.

Voordelen van levende donatie daarentegen zijn dat de transplantatie nauwkeurig kan gepland worden, dat ze eventueel kan doorgaan nog vooraleer met dialyse moet worden gestart en dat de uitkomst op termijn meestal beter is dan met de nier van een overleden persoon.

WAT IS KRUISDONATIE ?

ORGAANDONATIE
ORGAANDONATIE


Een variant op levende donatie is kruisdonatie. Soms is een familielid van iemand op de wachtlijst wel bereid om te doneren, maar is het toch niet mogelijk doordat bloedgroep van donor en ontvanger niet compatibel zijn en er dus risico op afstoting is. Men houdt deze gegevens bij om na te gaan of kruisdonatie niet mogelijk is. Zo kan donor A niet doneren aan zijn ziek familielid A en donor B niet aan zijn ziek familielid B, maar donor A kan wel doneren aan zieke B en donor B kan doneren aan zieke A. Er gebeurt dus een soort ruil!

Bij levende donatie vraag je dus een gezond persoon om een chirurgische ingreep te ondergaan om iemand anders te helpen. Ook hier gaat men uit van een zeer sterke emotionele band tussen donor en ontvanger.De transplantatiecentra gaan hier uitvoerig op in. De Belgische wet verbiedt ook expliciet elke vorm van commercialisering.