Eurotransplant

Ben jij al donor ?België heeft meer donoren nodig !!!

EUROTRANSPLANT

Bij elke transplantatie is het een uitdaging voor de artsen om voor de patiënt een geschikt donororgaan te vinden zodat de kans op afstoting zo klein mogelijk is. Het is ook belangrijk dat men de beschikbare organen zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk toewijst aan de wachtenden. Op die manier kan men het grootst aantal mensen redden. Al snel ontstond het idee om een overkoepelende organisatie op te richten die deze taak op zich neemt, over verschillende landen heen.


Eurotransplant werd in 1967 opgericht en overkoepelt alle transplantatiecentra van België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Kroatië, Hongarije, Slovenië en Oostenrijk. Eurotransplant zorgt ervoor dat elk orgaan dat wordt geschonken bij de meest geschikte persoon terechtkomt.


Eurotransplant houdt per orgaan een wachtlijst bij. Om te bepalen wie op de lijst een vrijgekomen orgaan krijgt, baseert men zich op een aantal criteria. Uiteraard medische gegevens, maar er wordt ook rekening gehouden met de dringendheid voor de ontvanger en de geografische afstand. Dat laatste lijkt op het eerste zicht vreemd, maar elk orgaan kan buiten het lichaam maar een beperkte tijd worden bewaard zonder dat het onherstelbare schade oploopt.

Dat er een schrijnend tekort is aan donoren bewijzen de cijfers van Eurotransplant voor België.

Voor de periode januari-juli 2018 :198 overleden personen die in aanmerking kwamen als donor ( goed voor 655 organen).

547 transplantaties werden in deze periode uitgevoerd.

Maar er staan nog steeds 1281 personen op de wachtlijst en dat cijfer neemt niet af !

 

 

Het is duidelijk dat het aanbod niet in verhouding staat tot de vraag! Daarom zijn er ook hele lange wachttijden : voor nieren bijvoorbeeld is de gemiddelde wachttijd meer dan twee jaar. Maar dit kan overbrugd worden door dialyse. Voor patiënten die wachten op een hart of longen is de wachttijd soms te lang en helaas zijn er die overlijden omdat ze niet tijdig konden geholpen worden

ORGAANDONATIE