DONATIEPROCEDURE

Niet elke overledene kan organen doneren. Bij het stilvallen van hart en ademhaling stopt de bloed- en zuurstoftoevoer naar de organen waardoor deze schade oplopen en onbruikbaar worden voor donatie. Orgaandonatie na overlijden is dus enkel mogelijk bij een sterfgeval waarbij de schade aan de organen beperkt wordt. Zoals al aangegeven gaat het om personen die hersendood zijn : de hersendood wordt vastgesteld aan de hand van een aantal tests. Zo zal men de beademing even stilleggen om te zien of er nog een spontane ademhaling op gang komt en ook de reflexen worden getest. Hersendood moet door drie van elkaar onafhankelijke artsen worden vastgesteld.

Als de artsen overtuigd zijn dat de persoon in aanmerking komt voor orgaandonatie, dan zullen ze via de transplantco├Ârdinator nagaan of de persoon tijdens zijn leven zijn/haar wil in verband met donatie kenbaar heeft gemaakt. Is dat zo dan wordt de wens gerespecteerd. Is dit niet het geval dan zal de arts de orgaandonatie bespreken met de nabestaanden. Als de organen worden gedoneerd, dan blijft de ademhalingsmachine werken tot na het wegnemen van de organen.

donoren